SVATOVÁCLAVSKÝ BĚH BLAŽOVICE

Memoriál Aloise Plcha

4. ZÁVOD CYRILO-METODĚJSKÉHO MARATÓNU 2017

Pořádá: Spol. přátel Svatováclavského běhu – sdružení Vévoda
SK Blažovice, OREL Blažovice, SDH Blažovice, VSK Univerzita Brno
Pod záštitou: Obce Blažovice a Ing. Stanislava Juránka
Místo: Náves obce Mikulčice, u obecního úřadu (OÚ)
Datum konání: Středa 28. 9. 2017 v 9 hodin (st. svátek)
Místo: Blažovice – fotbalové hřiště SK
Přihlášky: do 30 minut před startem každé kategorie
Informace: František Kubínek, Zahradní 305, Blažovice
tel.: 544 243 316, mob.: 739 150 283
e-mail: rodina.kubinkova@seznam.cz
Internet: www.spsb-vevoda.wz.cz
Startovné: Děti 50 Kč, Dky, Dci, Jky, Jři, muži, ženy 100 Kč
Prezence: 8.00

 

START:

9.00 Zahájení závodů
9.05 starší žactvo (2002–2003) 1100 m
9.20 mladší žáci (2004–2005) 800 m
9.30 mladší žákyně (2004–2005) 800 m
9.40 přípravka starší hoši (2006–2007) 500 m
9.50 přípravka starší dívky (2006–2007) 500 m
10.00 přípravka mladší hoši (2008–2009) 200 m
10.10 přípravka mladší dívky (2008–2009) 200 m
10.25 předškoláci hoši (2010–2012) 150 m
10.40 předškoláci dívky (2010–2012) 150 m
10.55 benjamínci hoši (2013 a ml.) 50 m
11.05 benjamínci dívky (2013 a ml.) 50 m
11.20 připomenutí dne státnosti státní hymnou
11.25 lidový běh 350 m
11.30 pietní vzpomínka na A. Plcha
11.35 vyhlášení výsledků žákovských kategorií
12.00 memoriál Aloise Plcha 5 km
Dci/Dky (2000–2001)
Jři/Jky (1998–1999)
M/Ž (1997 a starší)
12.45 hlavní závod 10 km
muži/ženy A (1978–1999)
muži/ženy B (1968–1977)
muži/ženy C (1958–1967)
muži/ženy D (1948–1957)
muži/ženy E (1947 a starší)
16.00 slavnostní vyhodnocení

CENY:

Děti – věcné ceny dle možností pořadatelů
5,5 km – první tři v celkovém pořadí muži – ženy finanční prémie, v kategoriích věcné ceny
celkový vítěz putovní pohár Aloise Plcha
10 km – prvních šest muži – ženy v celkovém pořadí finanční prémie, v kategoriích věcné ceny
Pro hodnocení do Cyrilo-Metodějského maratónu je potřeba start na dlouhé trati.