MIKULČICE
7. 4. 2018

Cyrilo-Metodějský maratón 2018 zahajuje v Mikulčicích.
Mikulčice, ležící v Podluží u řeky Kyjovky, se mohou pochlubit jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v ČR, která mají vazbu až na dobu příchodu sv. Cyrila a Metoděje.
Tato archeologická naleziště spolu s přírodní rezervací Skařiny poznáme i během závodu.

ŠARATICE – MOHYLA MÍRU
3. 6. 2018

Dalším závodem se posuneme v čase k Mohyle Míru.
Ta byla postavena na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova v roce 1805.
Tato mohyla je pietní „místo smíření“.
Je také dominantou celého Slavkovského bojiště.

HOLÍČ
8. 9. 2018

Trať třetího závodu pomyslně spojuje Holíčský zámek, který sloužil jako reprezentační letní sídlo císařsko-královské rodiny Habsburků, s kostelem svaté Markéty Antiochijské u Kopčan, který je významnou architektonickou památkou pocházející z doby Velké Moravy.

BLAŽOVICE
28. 9. 2018

Závěr poháru patří Blažovicím.
Tento závod také nebyl vybrán náhodou, neboť připadá na významný den – Den České státnosti a svátek sv. Václava, jednoho z nejvýznamnějších panovníků naší historie.