SVATOVÁCLAVSKÝ BĚH BLAŽOVICE

4. ZÁVOD CYRILO-METODĚJSKÉHO MARATÓNU 2020
 

– Memoriál Aloise Plcha –

Pořádá: Spol. přátel Svatováclavského běhu – sdružení Vévoda
SK Blažovice, OREL Blažovice, SDH Blažovice, VSK Univerzita Brno
Pod záštitou: Obce Blažovice a Ing. Stanislava Juránka
Místo: Náves obce Mikulčice, u obecního úřadu (OÚ)
Datum konání: Pátek 28. 9. 2020 v 9 hodin (st. svátek)
Místo: Blažovice – fotbalové hřiště SK
Přihlášky: do 30 minut před startem každé kategorie
Informace: František Kubínek, Zahradní 305, Blažovice
tel.: 544 243 316, mob.: 739 150 283
e-mail: rodina.kubinkova@seznam.cz
Internet: www.spsb-vevoda.wz.cz
Startovné: Děti 100 Kč, Dky, Dci, Jky, Jři, muži, ženy 200 Kč
Prezence: 8.00

START:

9.00 Zahájení závodů
9.05 starší žactvo (2005–2006) 1100 m
9.20 mladší žáci (2007–2008) 800 m
9.30 mladší žákyně (2007–2008) 800 m
9.40 přípravka starší hoši (2009–2010) 500 m
9.50 přípravka starší dívky (2009–2010) 500 m
10.00 přípravka mladší hoši (2011–2012) 200 m
10.10 přípravka mladší dívky (2011–2012) 200 m
10.25 předškoláci hoši (2013–2015) 150 m
10.40 předškoláci dívky (2013–2015) 150 m
10.55 benjamínci hoši (2016 a ml.) 50 m
11.05 benjamínci dívky (2016 a ml.) 50 m
11.20 připomenutí dne státnosti státní hymnou
11.25 lidový běh 350 m
11.30 pietní vzpomínka na A. Plcha
11.35 vyhlášení výsledků žákovských kategorií
12.00 memoriál Aloise Plcha 5 km
Dci/Dky (2003–2004)
Jři/Jky (2001–2002)
M/Ž (2000 a starší)
12.45 hlavní závod 10 km
muži/ženy A (1981–2002)
muži/ženy B (1971–1980)
muži/ženy C (1961–1970)
muži/ženy D (1951–1960)
muži/ženy E (1950 a starší)
16.00 slavnostní vyhodnocení

CENY


Děti – věcné ceny dle možností pořadatelů.
5,5 km – první tři v celkovém pořadí muži – ženy finanční prémie, v kategoriích věcné ceny
celkový vítěz putovní pohár Aloise Plcha.
10 km – prvních šest muži – ženy v celkovém pořadí finanční prémie, v kategoriích věcné ceny.
Pro hodnocení do Cyrilo-Metodějského maratónu je potřeba start na dlouhé trati.