ŠARATICE – MOHYLA MÍRU

2. ZÁVOD CYRILO-METODĚJSKÉHO MARATÓNU 2019

Pořádá: Obec Šaratice, obec Zbýšov a obec Hostěrádky-Rešov
Datum konání: Neděle 2. 6. 2019 v 10 hodin
Místo: tělocvična, Náves, 683 53 Šaratice
Závodní kancelář: bude otevřena v budově obecního úřadu Šaratice od 8.30
Informace: e-mail: kotyza@fsps.muni.cz
internet: www.vskuniverzitabrno.cz/atletika
Startovné: 150 Kč nebo 6 €, nesoutěžní lidový běh bez startovného

START:

10.00 benjamínci dívky (2010 a mladší) 300 m
10.10 benjamínci hoši (2010 a mladší) 300 m
10.20 nejmladší žákyně (2008–2009) 400 m
10.25 nejmladší žáci (2008–2009) 600 m
10.35 mladší žákyně (2006–2007) 600 m
10.45 mladší žáci (2006–2007) 1 000 m
10.55 starší žákyně (2004–2005) 1 000 m
11.25 starší žáci (2004–2005) 1 400 m
11.30 nesoutěžní lidový běh bez rozdílu věku 1 400 m
12.00 muži – hlavní závod (1980–2001) 13 300 m
muži – nad 40 let (1970–1978) 13 300 m
muži – nad 50 let (1960–1969) 13 300 m
muži – nad 60 let (1950–1959) 13 300 m
muži – nad 70 let (1949 a starší) 13 300 m
ženy – (1985–2001) 13 300 m
ženy – nad 35 let (1975–1984) 13 300 m
ženy – nad 45 let (1965–1974) 13 300 m
ženy – nad 55 let (1964 a starší) 13 300 m
12.05 dorostenky (2002–2003) 2 800 m
dorostenky (2002–2003) 4 200 m
13.30 tombola lidového běhu
vyhlášení výsledků hlavního závodu a tombola

CENY


Finanční odměny v kategoriích dospělých, věcné ceny v kategoriích mládeže.
Ředitel závodu: Mgr. Petr Kotyza ml.
Hlavní rozhodčí: Mgr. Petr Kotyza st.