ŠARATICE – MOHYLA MÍRU

2. ZÁVOD CYRILO-METODĚJSKÉHO MARATÓNU 2020

Pořádá: Obec Šaratice, obec Zbýšov a obec Hostěrádky-Rešov
Datum konání: Neděle 7. 6. 2020 v 10 hodin
Místo: tělocvična, Náves, 683 53 Šaratice
Závodní kancelář: bude otevřena v budově obecního úřadu Šaratice od 8.30
Informace: e-mail: kotyza@fsps.muni.cz
internet: www.vskuniverzitabrno.cz/atletika
Startovné: 150 Kč nebo 6 €, nesoutěžní lidový běh bez startovného

START:

10.00 benjamínci dívky (2011 a mladší) 300 m
10.10 benjamínci hoši (2011 a mladší) 300 m
10.20 nejmladší žákyně (2009–2010) 400 m
10.25 nejmladší žáci (2009–2010) 600 m
10.35 mladší žákyně (2007–2008) 600 m
10.45 mladší žáci (2007–2008) 1 000 m
10.55 starší žákyně (2005–2006) 1 000 m
11.25 starší žáci (2005–2006) 1 400 m
11.30 nesoutěžní lidový běh bez rozdílu věku 1 400 m
12.00 muži – hlavní závod (1981–2002) 13 300 m
muži – nad 40 let (1971–1979) 13 300 m
muži – nad 50 let (1961–1970) 13 300 m
muži – nad 60 let (1951–1960) 13 300 m
muži – nad 70 let (1950 a starší) 13 300 m
ženy – (1986–2002) 13 300 m
ženy – nad 35 let (1976–1985) 13 300 m
ženy – nad 45 let (1966–1975) 13 300 m
ženy – nad 55 let (1965 a starší) 13 300 m
12.05 dorostenky (2003–2004) 2 800 m
dorostenky (2003–2004) 4 200 m
13.30 tombola lidového běhu
vyhlášení výsledků hlavního závodu a tombola

CENY


Finanční odměny v kategoriích dospělých, věcné ceny v kategoriích mládeže.
Ředitel závodu: Mgr. Petr Kotyza ml.
Hlavní rozhodčí: Mgr. Petr Kotyza st.